Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu, který je od 10.5.2021 stanoven na 30 osob a s tím spojená další nařízení - mít ve vnitřních prostorách budov nasazený respirátor, zároveň je třeba rovněž nadále dodržovat rozestupy. Doporučujeme upustit od osobních kondolencí (podání ruky aj.). Platí i doporučení pozůstalým, aby zvážili v rámci ochrany svého zdraví uspořádání posledního rozloučení pouze v rodinném kruhu. Do našich kanceláří se ke sjednání pohřbu dostavujte, prosíme, v počtu maximálně dvou osob. V případě umístění pozůstalých v karanténě je možná domluva telefonicky případně elektronickou formou.

Nejčastější dotazy

Ekonomický pohřeb je důstojná alternativa ke klasickému pohřbu v obřadní síni, či na hřbitově. Jedná se o rozloučení se zesnulým v obřadní či výstavní síni. Nízká cena tohoto obřadu je dosažena zavedením určitých limitů, oproti klasickému pohřbu. Zejména se jedná o využití méně frekventovaných termínů pohřbů, zapůjčení stálé květinové výzdoby, obřad se koná ve výstavní síni, která byla přizpůsobena tomuto typu rozloučení.

Ze zákona o pohřebnictví nesmí pohřební služby ceny za své služby zveřejňovat, proto se na bližší informace o cenách můžete informovat buď telefonicky, nebo osobně v našich kancelářích.