Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.

Důležité informace

Objednání pohřbu

Budeme poctěni, svěříte li nám svou důvěru s provedením pohřbu či posledního rozloučení  s Vaším drahým zesnulým. V případě, že Vaši rodinu potká smutná událost, úmrtí Vašeho blízkého, které nastane mimo zdravotnické zařízení, můžete nás volat 24 hodin denně na telefonní čísla Nastane-li úmrtí v nemocnici, můžete nám šaty a doklady zesnulého předat v našich kancelářích, na náměstí Svobody č. 16 ve Znojmě, v Moravském Krumlově na Zámecké 17 nebo v Miroslavi na Malinovského 26, kde vše potřebné zařídíme za Vás.

Pracovní doba

Naše Pracovní doba je od pondělí do pátku od 7,00 do 16,00 hodin.

Sjednání pohřbu v sobotu či neděli

Přejete li si sjednat pohřeb v sobotu či neděli, zavolejte nás prosím na výše uvedená čísla a po telefonické domluvě se s naším pracovníkem domluvíte na termínu sjednání pohřbu i v tyto dny volna.

Doklady potřebné k vyřízení pohřbu

Pro vyřízení pohřbu jsou nutné následující doklady:

  • na matriku dle místa úmrtí zemřelého odevzdejte (buď Vy nebo pohřební služba) : občanský průkaz zemřelého; originál rodného a oddacího listu zemřelého, ofocený rodný list a OP vyřizovatele pohřbu. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak;
  • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého;
  • na oddělení pasů odevdejte pas zemřelého;
  • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého;
  • na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku zemřelého;
  • pokud zemřelý pobíral důchod oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu;
  • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej pohřební služba na požádání;

Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy

Podle nařízení vlády č.108 /1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce máte nárok na pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:

  • a) dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob;
  • b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob;
  • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob;