Důležité informace

Vdovský a sirotčí důchod

Žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.

Doklady potřebné k žádosti o vdovský a vdovecký důchod

  • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy oddací list - originál;
  • úmrtní list manžela/manželky - originál;
  • poslední výměr důchodu manžela/manželky;
  • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy.

Doklady potřebné k žádosti o sirotčí důchod

  • občanský průkaz žadatele rodný list dítěte - originál;
  • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte;
  • úmrtní list - originál.