Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi počet účastníků na pohřbu nebo posledním rozloučení. Pohřby stále probíhají s omezením přítomných osob do 30 včetně našich zaměstnanců. Je nařízeno mít ve vnitřních prostorách budov nasazenou roušku. Je třeba rovněž nadále dodržovat rozestupy a doporučujeme upustit od osobních kondolencí (podání ruky aj.). Doporučujeme pozůstalým, aby zvážili v rámci ochrany svého zdraví uspořádání posledního rozloučení pouze v rodinném kruhu.