Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.

Galerie - Živá hudba

Kvalitní a spolehlivou spolupráci nám zajišťuje již více než dvacet let kapelník pan Worbis, pan Procházka, pan Fráňa a mnoho dalších hudebních souborů.

Živou hudbu v obřadních síních - varhany, housle zpěv zajišťují profesionální absolventi konzervatoří pod vedením hlavního znojemského varhaníka pana Williho Türka.