Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi počet účastníků na pohřbu nebo posledním rozloučení. Podle usnesení vlády z 21.10.2020 č. 1078 nesmí být počet vyšší než 10 osob. Je nařízeno mít ve vnitřních prostorách budov nasazenou roušku. Je třeba rovněž nadále dodržovat rozestupy a doporučujeme upustit od osobních kondolencí (podání ruky aj.). Doporučujeme pozůstalým, aby zvážili v rámci ochrany svého zdraví uspořádání posledního rozloučení pouze v rodinném kruhu. Do našich kanceláří se ke sjednání pohřbu dostavujte, prosíme, v počtu maximálně dvou osob.

Galerie - Živá hudba

Kvalitní a spolehlivou spolupráci nám zajišťuje již více než dvacet let kapelník pan Worbis, pan Procházka, pan Fráňa a mnoho dalších hudebních souborů.

Živou hudbu v obřadních síních - varhany, housle zpěv zajišťují profesionální absolventi konzervatoří pod vedením hlavního znojemského varhaníka pana Williho Türka.