Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Alois Veselý

Rok narození: 1932

Bytem: Znojmo

28.5. 2021 - 13:00

kostel sv.Kříž Znojmo