Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Dana Valehrachová

Rok narození: 1972

Bytem: Přímětice

19.4. 2021 - 10:00

kostel sv. Mikuláše Znojmo