Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Františka Hoffmannová

Rok narození: 1930

Bytem: Oleksovice

23.7. 2021 - 14:00

kostel Oleksovice