Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Helena Müllerová

Rok narození: 1944

Bytem: Tasovice

8.10. 2020 - 14:00

smuteční obřadní síň Znojmo