Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Josef Dvořák

Rok narození: 1960

Bytem: Strachotice-Micmanice

20.11. 2020 - 14:00

smuteční obřadní síň Znojmo