Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Ludmila Habrlová

Rok narození: 1939

Bytem: Branišovice

Rozloučení v rodinném kruhu

kostel Branišovice