Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Marie Škrlová

Rok narození: 1925

Bytem: Jezeřany-Maršovice

5.9. 2020 - 10:00

Jezeřany-Maršovice