Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Miroslava Mahdalová

Rok narození: 1947

Bytem: Jiřice u Miroslavi

26.7. 2021 - 14:00

smuteční obřadní síň Hostěradice