Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
RSDr. Pavel Macek

Rok narození: 1946

Bytem: Znojmo

17.9. 2021 - 10:00

smuteční síň Znojmo