Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Mgr.et Mgr. Radmila Neumanová

Rok narození: 1966

Bytem: Znojmo

12.9. 2021 - 15:00

kostel sv. Mikuláše Znojmo