Provoz naší kanceláře na náměstí Svobody 16 ve Znojmě zůstává zachován. Stavební práce na objektu se našich prostor nedotýkají. Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Tomáš Hlavinka

Rok narození: 1931

Bytem: Práče

9.7. 2020 - 10:00

smuteční obřadní síň Znojmo