Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi povolený maximální počet účastníků na posledním rozloučení i pohřbu.
Věra Holubová

Rok narození: 1946

Bytem: Únanov

Rozloučení v rodinném kruhu

smuteční obřadní síň Znojmo