Prosíme pozůstalé, aby akceptovali vládní nařízení a dodrželi počet účastníků na pohřbu nebo posledním rozloučení. Pohřby stále probíhají s omezením přítomných osob do 30 včetně našich zaměstnanců. Je nařízeno mít ve vnitřních prostorách budov nasazenou roušku. Je třeba rovněž nadále dodržovat rozestupy a doporučujeme upustit od osobních kondolencí (podání ruky aj.). Doporučujeme pozůstalým, aby zvážili v rámci ochrany svého zdraví uspořádání posledního rozloučení pouze v rodinném kruhu.

Nejbližší termíny obřadů

Marie Sobotková

Marie Sobotková

Rok narození: 1939

Bytem: Oleksovičky

20.10. 2020 - 12:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Radovan Sedláček

Radovan Sedláček

Rok narození: 1949

Bytem: Hradiště

20.10. 2020 - 14:00

smuteční obřadní síň Znojmo

František Houšť

František Houšť

Rok narození: 1942

Bytem: Tasovice

21.10. 2020 - 14:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Mária Pobišová

Mária Pobišová

Rok narození: 1923

Bytem: Dobšice

22.10. 2020 - 08:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Pavel Bolf

Pavel Bolf

Rok narození: 1986

Bytem: Hrádek

23.10. 2020 - 11:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Jiří Prodělal

Jiří Prodělal

Rok narození: 1941

Bytem: Rozkoš

23.10. 2020 - 11:00

smuteční obřadní síň Jevišovice

Eva Vaňková

Eva Vaňková

Rok narození: 1943

Bytem: Znojmo

23.10. 2020 - 12:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Václav Jelínek

Václav Jelínek

Rok narození: 1951

Bytem: Běhařovice

23.10. 2020 - 14:00

kostel Běhařovice

Jaroslav Kučeřík

Jaroslav Kučeřík

Rok narození: 1951

Bytem: Znojmo

26.10. 2020 - 10:00

smuteční obřadní síň Znojmo

Květoslava Lavingerová

Květoslava Lavingerová

Rok narození: 1927

Rozloučení v rodinném kruhu

smuteční obřadní síň Znojmo

Hubert Nedvěd

Hubert Nedvěd

Rok narození: 1939

Bytem: Znojmo

26.10. 2020 - 14:00

smuteční obřadní síň Znojmo